برچسب: پارافین

 • پارافین

  ۱- نوع تولیدات:

  ردیف

  تولیدات

  مشخصات فنی

  ۱

  پارافین صنعتی

  هیدروکربن اشباع شده با تعداد کربن بالا

  ۲- فرایند تولید:

  ۱

  قالبگیری

  ۵

  فیلتراسیون

  ۲

  روغن گیری به روش …

  ادامه...