برچسب: وازلین

  • وازلین

    وازلین یا پترولئین یا چربی معدنی از تصفیه روغن های سنگین نفت که باقیمانده تقطیر در ۳۶۰ درجه گرما می باشد به دست می آید و اغلب برای غلیظ کردن آن با کمی پارافین مخلوطش می کنند. وازلین جسمی است سفیدرنگ ب …

    ادامه...