برچسب: قیر پالایشگاهی

 • قیر پالایشگاهی

  قیر پالایشگاهی

  قیر ۳۰/۴۰

  قیر ۴۰/۵۰

  قیر ۶۰/۷۰

  قیر ۸۰/۱۰۰

  قیر ۸۵/۱۰۰

  قیر ۱۰۰/۱۲۰

  قیر ماده ای است سیاه رنگ و خمیری شکل که در عایقکاری رطوبت و ساخت آسفالت کاربرد دا …

  ادامه...