برچسب: قیر ویسکوزیته

  • قیر ویسکوزیته

    قیر ویسکوزیته (Viscosity Grade Bitumen)

    قیر با گرید ویسکوزیته (آسفالت)، قیری با گرید مناسب برای سنگفرش خیابان است که در صنعت راهسازی و آسفالت پیاده روها بویژه در مناطقی مثل هندوستان مورد استفاده قر …

    ادامه...