برچسب: قیر نفوذی

  • قیر نفوذی

    قیر نفوذی   (Penetration Grade Bitumen)

    قیر نفوذی بر مبنای درجه ی نفوذ دسته بندی می شود و اساس درجه ی نفوذ میزان چسبندگی و سفتی آسفالت است، و درجه بندی نفوذ قیر در طول فرآیند تولید قیر مشخص میشود ب …

    ادامه...