قیر امولسیونی

قیر امولسیون (Emulsion Bitumen)

قیر امولسیون، ترکیبی از آب و قیر است. و از آنجاییکه که قیر محصولی روغنی است و نمی تواند با آب ترکیب شود از یک عامل فعال سطحی یا امولسیونساز (emulsifier) جهت انجام این ترکیب استفاده می کنند. هنگامیکه  آب را با امولسیانساز قبل از ترکیب با قیر مخلوط می کنیم، امولسیانساز عمل شکستن قیر را به فازهای مختلف تسهیل می کند. امولسیونساز با افزایش سطح تماس دو فاز باعث افزایش انرژی بین سطحی میشود، در نتیجه سیستم حالت ناپایدار داشتته و با جدایی دو فاز سیستم به حالت ثبات خواهد رسید.
قیر امولسیون با توجه به آنچه گفته شد ترکیبی از آب + قیر + امولسیونساز می باشد.


قیر امولسیون در صنعت راهسازی بویژه برای لکه بری، درزگیری و عایق کاری کاربرد دارد. قیر امولسیون برای مناطق با آب و هوای مرطوب حتی زمان بارندگی مناسب می باشد و همچنین قیر امولسیون برای ترکیبات خاکی بویژه شن و ماسه و مناطق بیابانی نیز مناسب می باشد.


قیر امولسیون را از دو لحاظ دسته بندی میکنند:

  1. بار سطحی
  2. سرعت شکست


قیر امولسیون از لحاظ بار سطحی از لحاظ جنس فاز معلق به دو دسته آب در روغن و روغن در آب تقسیم می‌شوند. و همچنین از لحاظ نوع مواد معلق به چهار دسته زیر تقسیم می شود:

قيرابه‌هاي كاتيوني
  1. قيرابه‌هاي آنيوني
  2. قيرابه‌هاي غير يوني
  3. قيرابه‌هاي رسي


قیر امولسیون از نظر سرعت شکست به چهار دسته ی زیر تقسیم میشود:

  1. قير امولسيون زود شكن RS
  2. قير امولسيون كند شكن MS
  3. قير امولسيون ديرشكن SS