جذب کارآموز بازرگانی (ترجیحاً خانم)

جذب کارآموز بازرگانی (ترجیحاً خانم)


•    پاسخ گویی به مشتریان داخلی و خارجی و ارسال اطلاعات به وسیله نمابر یا e-Mail درحداقل زمان
•    برخورد مناسب و پاسخ گویی با ذکاوت و خوشرویی
•    روحیه ی بالا برای کار گروهی
•    آشنایی ابتدایی با مفاهیم فروش و بازاریابی، مشتری مداری و مدیریت مشتری ناراضی
•    مهارت در جست وجوی موثر در اینترنت
•    تسلط نسبی در مکالمه و تسلط کامل در ترجمه متون انگلیسی
(افراد مسلط به زبان در واحد بازرگانی خارجی در اولویت هستند. جهت بازرگانی داخلی تسلط به زبان اهمیت ندارد)

جذب / استخدام کارآموزان پس از آموزش بازرگانی و فروش در قسمت مربوطه (داخلی / خارجی) در صورت تشخیص شرکت مبنی بر صلاحیت کارآموز، امکان پذیر است.

همچنین میتوانید رزومه خود را به شماره 09121020216 تلگرام کنید .

برای ارسال رزومه فرم زیر را تکمیل نمایید