آسفالت خود ترمیم

آسفالت خود ترمیم
در روکش آسفالت خیابان ها ،چاله ها و گودال های به وجود آمده، همواره برای شهری مدرن یک مصیبت بزرگ تلقی شده و نه تنها برای رانندگان آزار دهنده هستند بلکه سبب به وجود آمدن خطراتی هم می شوند. بدین منظور گروههای تحقیقاتی در صدد هستند با آسفالت های خود ترمیم، راه حلی برای این مشکل مهیا کنند.
یک محقق علوم مواد در دانشگاه دلف هلند در حال آزمایش آسفالتی است که درون آن تعدادی فیبر فلزی بسیار کوچکی قرار دارد که خاصیت رسانایی را به درون آسفالت راه می دهند. بنابراین با اعمال یک جریان الکتریسیته در طول جاده (احتمالاً توسط یک آهنربای عظیم) باعث به وجود آمدن حرارت در فیبرها و آسفالت پیرامون آن شده و از همین رو می تواند سبب بسته شدن ترک ها و در نتیجه جلوگیری از به وجود آمدن گودال ها و چاله ها شود.
دمای فیبرهای فلزی موجود در آسفالت خود ترمیم، به هنگام اعمال جریان الکتریکی بالا رفته و سبب بسته شدن ترک ها می شود.
لازم به ذکر است فرآیند مذکور در طول هفت سال گذشته در ده ها جاده عمومی و مختلف مورد تست و ارزیابی قرار گرفته و هم اکنون تمام آنها در وضعیتی بسیار خوب به سر می برند. اما باید گفت که آسفالت های معمول هم در این مدت زمان نسبتاً کوتاه عملکردی مشابه از خود نشان می دهند و لازم است تا عملکرد رویه های جدید را در بلند مدت مورد بررسی قرار دهد.
ناگفته نماند تحقیقات نشان می دهند که آسفالت های با قابلیت خود ترمیمی حدود ۲۵ درصد نسبت به روکش های معمول هزینه بیشتری را در پی خواهند داشت اما از طرف دیگر با طول عمر حدوداً دو برابری خود می توانند مبلغ قابل توجهی از هزینه های نگهداری و ترمیم را کاهش دهند.