مازوت

انواع مازوت


نفت کوره (Fuel oil) یا مازوت (Mazut) یکی از هیدروکربن های نفتی است که در مراحل تصفیه نفت خام پس از اتر و بنزین و نفت چراغ به دست می آید و چون سیاه رنگ است به نام نفت سیاه نیز خوانده می شود. این ماده ارزان ترین ماده سوختنی برای کوره حمام ها و تنور نانوایی ها و موتورهای دیزل و برخی نیروگاه هاست.


نام تجاری: مازوت
سایر اسامی: روغن چراغ، ماده پتروشیمی قابل اشتعال، نفت کوره، نفت سیاه
خواص فیزیکی و شیمیایی: نقطه جوش آن بین ۱۷۵ تا °۶۰۰C، طول زنجیره کربنی آن ۲۰ تا ۷۰ اتم و Flash Point آن در حدود ۴۰C° و یا ۱۰۴F°

مواد مرتبط: نفتا ۲۳
روش تولید: تقطیر نفت خام
نفت کوره برشی از نفت خام تقطیر شده است. عمدتا نفت کوره به مایعی گفته می شود که برای سوختن در کوره، بویلر و یا موتورهای تولید قدرت مصرف می شود. نفت کوره به برشی از نفت خام گفته می شود که Flash Point آن حدود ۴۰°C است. با این تعریف دیزل نوعی نفت کوره محسوب می شود. نفت کوره از هیدروکربن هایی با زنجیره طویل به ویژه آلکان ها، سیکلوآلکان ها و آروماتیک ها تشکیل یافته است. نفت کوره در دسته سوخت های صنعتی سنگین قرار می گیرد به طوری که از گازوئیل و نفتا سنگین تر است. طول زنجیره نفت کوره تولیدی بسته به نوع کاربرد آن متفاوت است برای مثال نفت کوره دیزل از هیدروکربن های با طول زنجیر ۱۰ الی ۲۰ اتم کربن تشکیل شده است.
موارد مصرف نفت کوره در تولید دوده صنعتی و سوخت کوره می باشد.