فسفر مسی

فسفر مسی

آمیژن فسفر مس با ترکیب 15/85
افزودن آلیاژ فسفر مس به مقدار کافی به مذاب مس جهت اکسیژن زدایی تمامی محصولات تولید شده از مس کاربرد دارد و اکسیژن موجود در مس را به پنتا اکسید فسفر تبدیل می‌ کند و مذاب مس از اکسید شدن محافظت می شود. در انتها راندمان ذوب و ریخته گری مس افزایش می یابد و سیلان مذاب یا در واقع روندگی مذاب در قالب را نیز بهبود می بخشد.

آلیاژهایی که بر پایه مس تشکیل شده ‌اند به منظور اکسیژن زدایی هنگام ریخته گری، به فسفر نیاز دارند و تنها راه افزودن فسفر به مذاب، بکارگیری آمیژان فسفر مس در تهیه آنها می باشد چراکه امکان اضافه نمودن مستقیم فسفر به علت واکنش پذیری فوق العاده آن به مذاب مس وجود ندارد. فسفر مس با هوا قابلیت ترکیب دارد و سریعا نیز سولفات میگرد. لازم است بدانید مس‌ را می‌توان‌ با افزودن‌ مقادیر کمی‌ لیتیم‌ ، فسفر یا آرسنیک‌ اکسیدزدایی‌ نمود.
مقدار فسفر مورد نیاز در آلیاژهای مس بجز آلومینیم برنز معمولا بین ۰.۰۲ الی ۰.۰۶ درصد مذاب می باشد که توسط آلیاژ ۱۵ درصد فسفر قابل تامین خواهد بود. بسته بندی این کالا بصورت بشکه ای از ۱۰۰تا ۲۵۰ کیلویی است.