سولفات منگنز

سولفات منگنز (Manganese Sulfate)
سولفات منگنز یک ترکیب معدنی با فرمول شیمیایی MnSO₄ و دانسیته 3.25 گرم بر سانتیمتر مکعب می باشد که متشکل از یک ترکیب یونی از گوگرد (سولفات) و منگنز است. به طور جزئی در متانول قابل حل ولی در اتر و اتانول غیر قابل حل شدن می باشد. منگنز یکی از فراوان ترین عناصر روی زمین است . د رواقع دوازدهمین عنصر فراوان زمین است که انسان برای ادامه زندگی خود به این عنصر نیاز دارد . این ماده برای رشد انسان و حتی رشد گیاهان جزو مواد ضروری می باشد. سولفات منگنز به دو شکل مونو هیدرات MnSO₄.H2o و خشک وجود دارد که در شکل هیدراته به رنگ صورتی کم رنگ و در شکل خشک به صورت پودری سفید رنگ است.


روش تولید
برای تولید این محصول از واکنش بین منگنز دی اکسید و اسید سولفوریک استفاده میشود. منگنز دی اکسید در کوره ای با دمای 900 درجه سلسیوس در سولفوریک اسید حل میشود و از گرافیت به عنوان کاهنده این واکنش استفاده میشود. پس از تصفیه و تبخیر در نهایت MnSO4 تولید میشود.
در آزمایشگاه، سولفات منگنز را می توان با واکنش دی اکسید منگنز با دی اکسید گوگرد تهیه کرد
MnO2 + SO2 + H2O → MnSO4 (H2O)
همچنین می توان آن را با مخلوط کردن پرمنگنات پتاسیم با بی سولفات سدیم و پراکسید هیدروژن تهیه کرد.
سولفات منگنز یک محصول جانبی از اکسیداسیون های مختلف صنعتی است که از دی اکسید منگنز استفاده می کند، از جمله ساخت هیدروکینون و آنیسالدئید.
عمده کاربردهای سولفات منگنز به عنوان کود در کشاورزی و باغبانی اين كود هم در خاک‌های اسيدي و هم در خاک‌های قليايي قابل مصرف است. کود شیمیایی سولفات منگنز از نظر ظاهری به صورت پودری سفید رنگ بوده که دارای نقش اساسی در انجام عمل فتوسنتز و تنفس گیاهان است. سولفات منگنز در تولید شمش روی جهت حفاظت از آندهای سربی، در تولید مس کاتدی جهت حفاظت از آند های سربی ،تولید کنسانتره و خوراک دام و طیور، ماده ی اولیه جهت تولید سایر ترکیبات منگنز استفاده می شود
ایمنی 
خوردن منگنز سولفات منجر به التهاب دستگاه گوارش و اسهال و استفراغ می‌گردد. تنفس این ماده موجب التهابات دستگاه تنفسی شده و همین طور تماس این ماده با چشم باعث تحریک چشم و سوزش آن می‌گردد. اقدامات لازم در صورت تماس سهوی با آن شامل شستشوی کامل پوست و چشم و درخواست برای کمک پزشکی می باشد.
اطلاعات آنالیز سولفات منگنز و برگه اطلاعات ایمنی سولفات منگنز را می‌توانید از طریق لینک‌های زیر دانلود نمایید.

دانلود آنالیز سولفات منگنز 

دانلود برگه اطلاعات ایمنی سولفات منگنز(MSDS)