خدمات نمایشگاه و صدور ویزا

اطلاعات ویزای ایران در صورتی که این شرکت درخواست دعوت یکی از اتباع خارجی (میهمان) به واسطه شخص دعوت کننده (میزبان ) برای مسافرت به جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند می بایست مطابق روش زیر عمل نمایند:.
بدیهی است استفاده از این روش ضمن جلوگیری از رفت و آمد به سازمان های مختلف باعث خواهد شد تا مدت زمان صدور روادید تا حد قابل ملاحظه ای کاهش یابد.
مدارک لازم و نحوه اقدام:
-مرحله یک، تکمیل فرم شماره یک: مشخصات شخص دعوت کننده (میزبان) به همراه اسکن شناسنامه شخص دعوت کننده (میزبان) کد ملی شخص دعوت کننده (میزبان) به همراه شغل،تلفن و آدرس دقیق.
- مرحله دو، تکمیل فرم شماره دو: ( مشخصات میهمان ) اسکن گذرنامه شخص دعوت شونده(میهمان).
- مرحله سه تکمیل فرم شماره سه: مکان اقامتی میهمان.
- مرحله چهار پرداخت و دریافت کد رهگیری: هزینه کارمزد ویزا به آژانس (مبلغ ۵۰۰,۰۰۰ ریال) توضیحات:
- در صورت موافقت دولت جمهوری اسلامی ایران به دریافت روادید کد دعوتنامه از سوی شرکت اعلام میگردد و شخص دعوت شونده با مراجعه به سفارت ایران میتواند روادید خود را دریافت نماید..
- حد اکثر مدت مدت اقامت در ایران یک ماه میباشد.
- مدت زمان مورد نیاز جهت انجام مراحل اخذ دعوتنامه توریستی ایران ۷ الی ۱۰ روز کاری میباشد.
- دولت جمهوری اسلامی ایران در صدور یا عدم صدور روادید اتباع خارجی مختار است.
- محل اخذ روادید توسط میهمان باید مشخص گردد.
- اقامت بیش از مدت اقامت مندرج در روادید در ایران خلاف قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می باشد..
- چنانچه متقاضی پس از مسافرت به هر دلیلی درخواست تمدید مدت اقامت مندرج در روادید خود را داشته باشند می بایست به اداره کل امور اتباع خارجه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مراجعه نماید.
- دارندگان روادید پس از ورود به خاک جمهوری اسلامی ایران ملزم به رعایت قوانین و مقررات جاری در آن خواهند بود.